top of page

Doelstellingen

De muzikale en culturele doelstellingen van Si canta Puccini (Lyrisch Centrum Giacomo Puccini) zijn de volgende :

  • Het organiseren van muzikale evenementen waar zowel jong operatalent als ervaren zangers kunnen optreden in aanwezigheid van een select publiek en zich zodoende voor te bereiden voor toekomstige audities en professionele optredens.

  • . Het houden van muzikale conferenties ter ontdekking en herontdekking van Giacomo Puccini’s leven en oeuvre. Deze omvatten muzikale analyses van Puccini’s opera’s, de grootste historische zangers en zangeressen van het Pucciniaanse repertoire, en de andere vermaarde operacomponisten uit Puccini’s tijd.

 

  • . Het organiseren van workshops omtrent de werken van Puccini, Verdi, Mascagni en Leoncavallo.

 

  • . Het organiseren van culturele uitwisselingen tussen de vzw en de belangrijkste plaatsen in verband met het leven van Giacomo Puccini zoals het museum in Lucca, zijn villa in Torre del Lago, et cetera.

 

  • . Het opzetten van een comité ter financiering van een buste of herdenkplaat die zal worden onthuld ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van het overlijden van Giacomo Puccini in 2024.

 

  • . Het uitnodigen van sprekers uit de operawereld zoals professionele operazangers, dirigenten, musicologen et cetera die hun ervaring en kennis willen doorgeven aan jonge operazangers teneinde ze beter voor te bereiden op de moeilijkheden en complexiteiten van een professionele operacarrière.

 

  • . Het organiseren van een zangcompetitie genaamd “Puccini’s voice” 

bottom of page